Personages

Voor 'Bij de Styx' willen we gaan werken met een combinatie van vooraf door de spelleiding gemaakte personages en aanvulling door jullie zelf.

Tijdens het castingproces (een formulier waar je de link voor krijgt nadat de inschrijvingen vol zijn) kies je uit de beschreven rollen een top 5. Wij delen dan de rollen uit, zo veel mogelijk rekening houdend met jullie voorkeuren.
Let wel: als je iemand op de inschrijflijst ziet staan waar je echt niet op een intensieve manier mee samen wil spelen, laat dat wel even weten aan ons. Dan plaatsen we jullie niet in rollen die bij elkaar horen. Het doel is uitdagen, niet OC frustreren. In het castingformulier is daarnaast ook ruimte om aan te geven of je wel of geen prijs stelt op relatiespel en met wie, en of er thema’s zijn waar je niet mee wil spelen. Daar houden we dan rekening mee.

We laten je zo snel mogelijk na het opgeven van je voorkeuren weten welke god(in) je gaat spelen. Uiterlijk een maand voor het evenement zullen we bovendien de volledige personagebeschrijvingen van alle personages aan iedereen beschikbaar stellen. Hierin zal je meer leren over waar je god geplaatst moet worden in de mythologie, waar hij/zij zoal zijn/haar dag mee vult in het huidige sterfelijke bestaan en hoe de onderlinge verstandhoudingen met de andere goden zijn.

Tijdens de workshops voor het evenement krijg je kans om deze relaties uit te diepen en nieuwe te bouwen, zodat je meer spel-aanknopingspunten hebt.

Artemis gaat op jacht met een aantal nymphen

Beschikbare personages

Er zijn op 'Bij de Styx' 16 spelerpersonages aanwezig: de twaalf Olympische goden en een aantal van hun belangrijkste familieleden. Deze personages kennen elkaar letterlijk al eeuwen.

Binnenkort plaatsen we hier meer informatie over de individuele personages. Daarin zal zowel informatie staan over hun rol in de mythologie, als de manier waarop ze hun dagen tegenwoordig slijten. Maar de aard van de goden verandert niet: ze hebben in de kern nog steeds dezelfde persoonlijkheid die ze duizenden jaren geleden hadden, en een deel van hun tragiek is dat ze eeuwig klem zitten in dezelfde conflicten.

De volgende personages zullen beschikbaar zijn op 'Bij de Styx':

Aphrodite
Godin van liefde en schoonheid
Apollo
God van muziek en genezing
Artemis
Godin van de jacht en maan
Ares
God van de oorlog en krijgslust
Athena
Godin van de wijsheid en oorlogsvoering
Dionysos
God van de wijn en losbandigheid
Demeter
Godin van de oogst en landbouw
Hades
God van de doden en de onderwereld
Eris
Godin van tweedracht en strijd
Hephaistos
God van het vuur en de smidse
Hecate
Godin van magie en hekserij
Hermes
God van de handel en boodschappers
Hera
Godin van huwelijk en geboorte
Poseidon
God van de zee en aardbevingen
Persephone
Godin van het dodenrijk en vervloeking
Zeus
Oppergod van het Griekse Pantheon

Uitgebreidere personagebeschrijvingen

Aphrodite ♀

Of Aphrodite wel of geen dochter van Zeus - en dus halfzus van Hermes, Artemis, Dionysos, Apollo, Athena en Ares - is, is nooit helemaal duidelijk geworden. Wat wel duidelijk is, is dat ze zich daardoor niet laat tegenhouden in het flirten met alles en iedereen, niet in de laatste plaats met Ares. Aphrodite is immers de godin van liefde, schoonheid en verlangen, en niemand kan - of mag - haar weerstaan.

Aphrodite is getrouwd geweest met Hephaistos, een verstandshuwelijk dat werd geregeld door Zeus om Hephaistos een ‘welkom terug op de Olympos’-cadeautje te geven. Hephaistos heeft op den duur het huwelijk ontbonden. Aphrodite kon hem niet trouw blijven. Feitelijk is de Trojaanse oorlog volledig door haar toedoen ontstaan, omdat zij koste wat kost als de mooiste wilde worden gezien door de sterveling Paris.

Steekwoorden

image is everything, zelfkwelling, just drawn that way, verlangen

In de huidige tijd

Aphrodite is zowel Instagram-influencer als camgirl.

Ze krijgt energie van de adoratie van anderen: of je haar wil of dat je haar wil zijn maakt voor haar niet uit.

Ze heeft 800.000 volgers en is eigenlijk altijd bezig met haar uiterlijk of haar gezondheid. Tenminste, zo lijkt het van buitenaf. Ze is een flirt en wanhopig op zoek naar iets echts, maar ze kan het al zo lang ze bestaat niet vinden en vindt het moeilijk authentiek te zijn: ze zal de aandacht van anderen altijd óók nodig hebben. Ondanks haar ogenschijnlijke overvloed aan seks, schoonheid en flatterende camera-filters is ze diep ongelukkig.

Terug naar overzicht


Artemis ♀

Mythologie

Artemis is de godin van de jacht en kuisheid, de tweelingzus van Apollo. Zoals het de godin van de kuisheid betaamt bewaart zij haar maagdelijkheid, maar bij Artemis is het deels uit spijt.

De enige man van wie ze ooit heeft gehouden was Orion, haar jachtgenoot, maar die is gestorven. Sommigen beweren dat Artemis hem zelf heeft gedood. Dit verhaal klopt feitelijk, maar dit was niet opzettelijk: eigenlijk was het Apollo, die zich beledigd voelde door Orion, die wraak op hem nam door Artemis op hem te laten schieten, onwetend dat degene op wie ze schoot haar geliefde was. In tranen plaatste ze zijn lichaam tussen de sterren, waar ze nog steeds elke avond een moment naar kijkt. Ze heeft het haar broer nooit helemaal vergeven dat hij haar haar enige geliefde heeft laten doden, maar inmiddels is de ruzie wel bekoeld.

Steekwoorden

lange adem, avenging angel, tijd heelt niet alle wonden, hunkerend

In de huidige tijd

Artemis is boswachter.

Ze krijgt energie uit de natuur, maar ook uit het brengen van mensenoffers aan zichzelf. Mensen die het echt verdienen, dat wel.

Ze schrikt mensen maar ook haar familie soms af doordat er altijd iets licht psychopathisch schuilgaat achter haar blik. Ze komt net te fanatiek en intens uit de hoek en is agressief als haar broer Ares, hoewel het bij haar eerder smeulend is dan agressief. Ze is slecht in vergeven en vergeten, hoewel ze het wel graag wil. Zoekt liefde en connecties maar is beschadigd.

Terug naar overzicht


Athena ♀

Mythologie

De dochter van Zeus, geboren uit zijn hoofd in volledige wapenrusting. Athena is de godin van wijsheid en gelooft dat alles opgelost kan worden zolang het probleem aangevlogen wordt met een kalme en analytische geest. Het kost haar echter veel moeite om de ideeën die ze heeft duidelijk te maken aan de andere, minder intelligente goden.

Athena ziet zichzelf en Artemis als de puurste van alle Olympische goden, omdat zij de enigen zijn die nooit een geliefde of minnaar hebben gehad. Vooral met Aphrodite kan ze geen zinnig gesprek voeren: ondanks het feit dat ze het blijven proberen, loopt het altijd uit de hand omdat ze zo verschillend zijn. Athena heeft daarnaast het Parisoordeel, waarbij de sterveling Paris Aphrodite als mooiste godin noemde ondanks Athena’s pogingen hem om te kopen, nooit kunnen verwerken.

Steekwoorden

genie, weirdness factor, verlangen erbij te horen, sociaal onhandig

In de huidige tijd

Athena is hoogleraar in theorie en geschiedenis van de archeologie.

Ze krijgt energie van het corrigeren van wikipedia-artikelen en van het internet als geheel, als information highway.

Ze ligt altijd vijf stappen voor in het denkproces en daarom kost het haar soms moeite om een sociale klik te maken met mensen. Ze geeft om haar familie maar vindt gesprekken soms lastig: ze is degene die de grap maakt waar niemand om lacht en die het erger maakt door hem uit te leggen. Ze kan moeilijk bij haar gevoelens: ze kan als één van de weinigen het tempo van de wereld intellectueel bijbenen, maar emotioneel niet.

Terug naar overzicht


Demeter ♀

Mythologie

Demeter is de zus van Zeus en de dochter van de Titanen Rhea en Cronos, die uit de maag van Cronos is gered door de hand van Zeus. Ze is de godin van de vruchtbaarheid en is de moeder van Persephone, die Zeus bij haar verwekte. Om de één of andere reden heeft Hera haar echter nooit als doelwit gehad, ondanks haar jaloerse neigingen tegenover de andere romantische veroveringen van haar echtgenoot.

Nadat Persephone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, weigerde Demeter het land nog vruchtbaar te maken totdat ze haar dochter terug zou krijgen. Uiteindelijk werd door de bemiddeling van Zeus via Hermes een compromis bereikt waarbij Persephone één derde van het jaar bij haar echtgenoot verblijft. Dit is de oorsprong van de seizoenen: in de periode dat Persephone in Hades is, is de wereld onvruchtbaar.

Steekwoorden

teleurstelling, de Moeder van Iedereen, controle, wat men liefheeft kastijdt men

In de huidige tijd

Demeter heeft een adoptiebureau.

Ze haalt energie uit het bemoederen van andere mensen, of die daar nu op zitten te wachten of niet.

Ze is nooit over het incident met Persephone heen gekomen: ook al is het officieel ‘opgelost’, het heeft alle relaties met haar familie veranderd. Ze is nu van niets meer zeker en wordt daar enigszins neurotisch van: als je alles en iedereen zomaar kwijt kan raken dan moet je zaken zorgvuldig managen. Demeter is veranderlijk als de seizoenen: de beste vriendin die je ooit zal hebben en de meest hardnekkige helikopterouder.

Terug naar overzicht


Eris ♀

Mythologie

Godin van de twist en tweedracht. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de Trojaanse oorlog omdat zij de gouden appel introduceerde die door Paris aan ‘de mooiste godin’ gegeven moest worden. Deze appel ging naar Aphrodite die Paris beloofde hem de mooiste vrouw te geven (Helena) waar de oorlog uiteindelijk om begon.

Daarnaast zaaide ze (in opdracht van Hera) tweedracht tussen mensen die zeiden elkaar meer lief te hebben dan Hera en Zeus.

Ze kent in sommige verhalen twee kanten: de haat/nijd/tweedracht die alleen destructief is. En de kant die zorgt voor jaloezie en wedijver (en daarmee vooruitgang) tussen mensen.

Steekwoorden

controverse, you love to hate me, aansturend, duaal

In de huidige tijd

Eris organiseert Beauty Pageants, met name voor kinderen (uiteraard meer om de venijnige strijd dan om het schoonheidsideaal).

Ze krijgt energie van het laten escaleren van internetdiscussies.

Ze is niet enorm geliefd binnen haar familie, en het is niet helemaal duidelijk of dat is doordat ze overal waar ze komt conflict veroorzaakt of dat ze inmiddels gewoon is gaan doen wat er van haar wordt verwacht. In ieder geval is het nooit saai waar Eris is. En het is wel duidelijk dat ze ook de godin is van de resultaten van ruzie: als je er met meer (zelf)kennis uit bent gekomen heb je geen grotere cheerleader dan Eris.

Terug naar overzicht


Hecate ♀

Mythologie

Hecate wordt geassocieerd met de maan, magie, kennis van (al dan niet giftige) planten en medicijnen, grenzen en kruisingen (poorten, kruiswegen, hier en hiernamaals etc.) en schijnt iets te hebben met honden.

Ze zou de stad Byzantium gewaarschuwd hebben voor een aanval door het licht van haar toortsen te laten schijnen en haar blaffende honden. Ook hielp ze Demeter bij het vinden van Persephone toen die was ontvoerd, en houdt ze die laatste gezelschap in de onderwereld.

Steekwoorden

adaptief, it’s a kind of magic, veranderende status, bluf

In de huidige tijd

Hecate is luchtverkeersleider en heeft een webwinkel in esoterica.

Ze haalt energie uit interactie met beoefenaars van allerlei soorten magie.

Ze vindt daarnaast in deze mensen echte aanbidding: als enige van haar familie worden er nog geregeld riten in haar naam gedaan in de moderne tijd. Wiccans en new-age aanhangers hebben haar aangenomen als een centrale godheid. Dat geeft haar een zeker aanzien, en ze geniet van haar nieuw verworven leidersrol. Het maakt haar echter ook eenzaam en onzeker: ze doet alsof ze hier zelf de hand in heeft gehad, maar weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Fake it ‘til you make it of open kaart spelen?

Terug naar overzicht


Hera ♀

Mythologie

Hera is de zus en de vrouw van Zeus, die altijd en eeuwig het jaloerse slachtoffer is van de ontrouw en woede van haar man. De ironie wil dat ze de beschermvrouwe is van het huwelijk en getrouwde vrouwen, die ontrouw bestrafte en kuisheid en toewijding beloonde.

Haar dagen waren veelal gevuld met het straffen van de vrouwen waarmee Zeus haar ontrouw was geweest, maar ondanks die wraakzuchtige aard werd ze als koningin van de goden alom vereerd. Veel Olympiërs (Aphrodite, Hermes, Artemis, Dionysos, Apollo en Athena) hebben een moeizame relatie met Hera: omdat ze kinderen zijn die door Zeus verwekt zijn bij andere vrouwen, staat Hera vijandig tegenover hen in de meeste situaties, maar het is duidelijk dat ze niet met en niet zonder elkaar kunnen.

Steekwoorden

controle, complexe relaties, self-made woman, don’t get mad get everything

In de huidige tijd

Hera runt met haar man scheidingsbemiddelingspraktijk 'Olympos'.

Ze krijgt energie van zorgen dat anderen succesvol en assertief zijn in hun relaties.

Ze wil anderen graag behoeden voor de fouten die zij zelf heeft gemaakt en zal altijd zorgen dat ze uit situaties stappen die niet goed voor ze zijn. Hera houdt er inmiddels zelf minnaars op na maar houdt ook van Zeus en hij blijft de meest belangrijke persoon voor haar. Dat is verwarrend. Ze leidt zichzelf daarvan af door succesvol te zijn en vol in het leven te staan. Ze is te lang alleen maar de vrouw-van geweest. Tijd voor haarzelf.

Terug naar overzicht


Persephone ♀

Mythologie

Persephone, de dochter van Zeus en Demeter, leeft een deel van het jaar bij de andere goden en een deel van het jaar bij haar man Hades in de onderwereld. Omdat ze zowel haar moeder mist als van haar man houdt is dat voor haar geen slechte oplossing. Haar paleis is het best verzorgde stukje van de Onderwereld, waar een immense hoeveelheid werk in zit.

Persephone werd vooral aanbeden door stervelingen die hoopten via haar na de dood een betere plek in de onderwereld te krijgen, een hoop die ze meer dan eens heeft waargemaakt door namens een sterveling te smeken bij haar man Hades, die haar feitelijk niets kan weigeren. Maar Persephone heeft ook een duistere kant als verheven koningin van de Onderwereld, een kant die de gestrafte overledenen maar al te goed kennen.

Steekwoorden

toekomst, identiteitscrisis, pleaser, still your queen

In de huidige tijd

Persephone is loopbaanconsulent.

Ze haalt energie uit mensen helpen te ontdekken wie ze echt zijn.

Ze stond heel lang in de schaduw van zowel moeder als man, en in één van de grootste conflicten die haar familie ooit heeft gekend had ze dan ook het gevoel dat het vooral óver haar ging. Ze houdt van allebei, ze haat ze allebei. Mag ze misschien ook een keer zelf ontdekken wie ze is? Persephone weet niet waar ze staat en neemt soms vreemde risico’s of doet onverwachte dingen door de zoektocht naar haar eigen mening. Ze helpt anderen graag zichzelf vinden en wil hier wanhopig graag ook zelf in slagen

Terug naar overzicht


Apollo ♂

Mythologie

Apollo, ook een zoon van Zeus en de tweelingbroer van Artemis, heeft een drukke agenda. Hij is de god van een belachelijke hoeveelheid verschillende zaken: licht, filosofie, profetie, muziek, kunst en genezing, om er maar een paar te noemen.

Apollo is erg ijdel (verwaand, zeggen de andere goden); hij heeft vele talenten maar kan heel wrokkig worden van competitie. Apollo heeft er een handje van om stervelingen, zowel mannen als vrouwen, als geliefden te nemen, maar dit loopt altijd verkeerd af - en als dat gebeurt, neemt hij nagenoeg altijd wraak door een verschrikkelijke vervloeking. Want het is uiteraard nooit zijn fout als een van zijn relaties op de klippen loopt.

Apollo heeft zijn tweelingzus misleid en haar haar eigen geliefde (Orion) laten neerschieten omdat hij zich beledigd voelde door Orion (ook nog eens een ex van hem).

Steekwoorden

dandy, de man die alles kan, foute flirt, romanticus

In de huidige tijd

Apollo is een tijd popster geweest, maar is op zijn retour. Hij geeft seminars in pick-up technieken.

Hij krijgt energie van mensen beter maken dan ze eigenlijk zijn: ze dingen leren, met ze daten en ze voorzien van inspiratie.

Hij is eigenlijk altijd wel ergens waar hij mensen kan overtuigen of inspireren: door de jaren heen was hij altijd artiest, of trainer, of medium. Als de god met de meest diverse portfolio is hij eigenlijk altijd overal welkom en dat heeft zijn effect gehad op zijn psyche. Of hij een arrogante mooiboy is of gewoon een leuke levensgenieter hangt af van wie je het vraagt. Hij is wanhopig op zoek naar echte liefde maar heeft geen idee hoe je zoiets aanpakt of wat hij verkeerd heeft gedaan als het misloopt.

Terug naar overzicht


Ares ♂

Mythologie

Waar Athena de rationele kant van de oorlogvoering behelst, is Ares de vertegenwoordiger van het geweld en de slachting. Feitelijk minacht Zeus Ares wegens zijn hang naar twist, geweld en oorlog, maar Ares is en blijft zijn zoon en een Olympiër. Bovendien zou Hera het nooit accepteren als Zeus een van de weinige kinderen die Zeus daadwerkelijk met haar heeft zou verbannen.

Omdat tegenpolen elkaar nou eenmaal aantrekken heeft Ares een stormachtige relatie met Aphrodite achter de rug, maar ze bleken water en vuur (met alle stoom van dien). Bovendien heeft Hephaistos, toen nog de man van Aphrodite, de twee een keer onsterfelijk belachelijk gemaakt door ze in een onbreekbaar net te vangen en aan de andere goden te tonen.

Steekwoorden

kracht, stille wateren diepe gronden, PTSS, alles is strijd

In de huidige tijd

Ares is personal trainer.

Hij haalt energie uit strijd, uit oorlog. Tenminste dat deed hij. It's complicated.

Hij is in de loop van de millennia altijd de soldaat geweest en gebleven: waar oorlog kwam, kwam hij. Maar de afgelopen vijftig jaar zijn zwaar voor hem geweest. Met een drone bommen op kinderen gooien is geen strijd in zijn ogen. Dat heeft hem gebroken en bovendien de oorlogen van het verleden opgerakeld. Hij moet zichzelf hervinden. Maar Ares is ook een loyale vriend en een klassieke macho (Aphrodite is nog steeds een ding) die dingen graag zegt zoals ze zijn.

Terug naar overzicht


Dionysos ♂

Mythologie

Dionysos is de god van de wijn, in al zijn verschijningsvormen. Feitelijk is hij een halfgod, omdat Zeus hem verwekte bij de sterfelijke Semele. Hera overtuigde Semele ervan dat de man die zich aan haar voordeed als Zeus een bedrieger was, waarop Semele van Zeus eiste dat hij in zijn volle glorie aan haar zou verschijnen. Zeus weigerde dit in eerste instantie omdat het Semele’s dood zou worden, maar stemde na verder aandringen toe. Na de dood van Semele redde hij het kind Dionysos en liet het uiteindelijk geboren worden uit zijn eigen dij.

Feitelijk zou hij als halfgod geen plaats hebben tussen de Olympische goden, maar Hestia stond haar troon af aan hem. Volgelingen van Dionysos laten zich in een extase vervoeren waarin ze de controle volledig overgeven aan de wijn, met soms verschrikkelijke gevolgen.

Hera kijkt neer op Dionysos omdat hij een halfgod is, maar is hem ook dankbaar omdat hij bemiddelde tussen haar en Hephaistos toen die haar gevangen had gezet op een gouden troon.

Steekwoorden

partyboy, stuurloosheid, verslaving, man of the hour

In de huidige tijd

Dionysos is barman en party-DJ.

Hij haalt energie uit het feit dat het feestje nooit stopt.

Hij is degene die altijd de sfeer erin zal houden. De beste muziek, de meest onverwachte stunts, de beste grappen. Hij wil gewoon dat iedereen het leuk heeft, en het is afhankelijk van je eigen karakter heel moeilijk of buitengewoon makkelijk om een hekel aan hem te hebben. In de huidige tijd van feestcultuur doet hij het vergeleken met de rest erg goed. Onder het oppervlak is hij vooral moe. Verslaafd aan alles, iedereen gedaan, alles gezien. Wat is er nog?

Terug naar overzicht


Hades ♂

Mythologie

Hades is een broer van Zeus en Hera en de heerser over de onderwereld. Lang geleden werd hij verliefd op Persephone, de dochter van Demeter. Hij ontvoerde Persephone naar de onderwereld, waarop Demeter haar dochter terug eiste en haar argumenten kracht bijzette door een hongersnood te veroorzaken. Uiteindelijk keerden de andere goden zich ook tegen Hades, maar door een list wist hij haar in elk geval een deel van het jaar voor zichzelf te houden.

De Griekse onderwereld is geen prettige plek. Degenen die het het slechtste hebben nemen Hades dat kwalijk, maar in veel gevallen is hij alleen maar degene die de straf ten uitvoering brengt die andere goden hebben opgelegd. Hij heeft de onderwereld niet gemaakt, hij beheert hem alleen maar.

Steekwoorden

onbegrepen, hokjesdenken, bedoelt het goed, redder

In de huidige tijd

Hades is verzekeringsagent en vrijwilliger in een hospice.

Hij haalt energie uit dingen die gaan zoals ze zijn bestemd te gaan.

Hij houdt van orde en voorspelbare dingen en wil daardoor nog wel eens botsen met zijn wildere familieleden, hoewel hij ook hogelijk wordt gewaardeerd. Op Hades kan je bouwen. Hij is echter ook gefrustreerd: hoe meer hij probeert dingen niet moeilijk te maken en te escaleren hoe harder ze uit de bocht vliegen. Met als lichtend voorbeeld de verhouding met zijn vrouw en schoonmoeder. Hij heeft moeite met humor waardoor hij zaken als zijn Iron Maiden-coverband serieuzer neemt dan wellicht nodig is.

Terug naar overzicht


Hephaistos ♂

Mythologie

Zoon van Hera, mogelijk ook van Zeus. Hephaistos is kreupel en misvormd en om die reden door zijn moeder ooit verbannen van de Olympus. Hij is de god van de smeedkunst.

Met zijn vaardigheden maakte hij een troon voor Hera, maar toen ze daarop plaats nam kon ze niet meer opstaan. Hephaistos weigerde haar te bevrijden totdat Dionysos, de enige die hij echt vertrouwt, hem dronken voerde en mee terug nam naar de Olympus.

Hephaistos was getrouwd met Aphrodite, maar weet dat zij hem, tot zijn spijt en frustratie, nooit lang trouw is gebleven. Hephaistos was in het verleden verantwoordelijk voor het smeden van alle zaken die de goden nodig hadden, van wapens tot massief gouden tafels en stoelen.

Steekwoorden

gouden handen, comeback king, trauma, verbetering

In de huidige tijd

Hephaistos is een tech-innovator met een voorkeur voor protheses uit nanomaterialen en 3d-geprinte lichaamsdelen.

Hij krijgt energie van de maker-cultuur en de nadruk op hersens van de moderne tijd.

Hephaistos is goed teruggekomen. Het is “the age of the nerd” en waar hij vroeger onderdeed voor zijn broers past hij beter dan zij in de huidige tijd: hij is een graag geziene gast in talkshows en wordt geroemd als innovator en paralympisch atleet. Daar is hij trots op. Dat wil niet zeggen dat het goed kan maken hoe hij is afgewezen door de anderen: hoe meer van hen bij elkaar zijn, hoe harder de klap die zijn zelfvertrouwen krijgt. Misschien is dat ook wel de reden dat hij nog wel alle domme klusjes uitvoert waar zij mee komen.

Terug naar overzicht


Hermes ♂

Mythologie

Hermes, wederom een kind van Zeus, wedijvert met Apollo om de drukste agenda: hij is de god van onder meer dieven, handel, reizen en atleten. Daarnaast is hij voor de overledenen - ja, alle overledenen - de gids naar de onderwereld en bovendien de boodschapper van de goden.

Hermes is daarnaast een beetje een schavuit en kan vanwege zijn charisma bijna overal mee wegkomen. Hij is in het bijzonder goede vrienden met Apollo, een vriendschap die is ontstaan uit het bijleggen van een ruzie over het feit dat Hermes runderen uit de kudde van Apollo had opgegeten.

Hera haat Hermes in het bijzonder omdat hij zo vaak Zeus helpt bij het verhullen van zijn ontrouw. Daarnaast heeft hij, zoals zoveel andere goden, een liefdesgeschiedenis met Aphrodite.

Steekwoorden

golden boy, wolf of wall street, melancholiek, verslaving

In de huidige tijd

Hermes is een schimmige beurshandelaar.

Hij haalt energie uit winnen.

Hij stootte altijd al links en rechts mensen tegen het hoofd maar wist dat met charme glad te strijken. Dat is eigenlijk onverminderd voortgegaan, Hermes is in bijna alle opzichten een succesverhaal. Maar het is ook vermoeiend en hij mist de tijd waarin hij nog waardige tegenstrevers had verschrikkelijk: de tijd van helden is voorbij en zijn familie brandt zichzelf op. Hij vecht tegen de leegte met een schalkse glimlach, Armani en een dikke stapel honderdjes. En coke. Veel coke.

Terug naar overzicht


Poseidon ♂

Mythologie

Poseidon is een van de eerste goden, de broer van Hera, Hades, Demeter en Zeus. Als god van de zee en oceanen heerst hij over de diepten en teistert de landen die aan het water liggen. Poseidon heeft ook vele sterfelijke en onsterfelijke geliefden gehad, zowel mannen als vrouwen.

Daarnaast heeft hij ooit met Athena gestreden om de stad die later Athene genoemd zou worden, in een ruzie die zo hoog opliep dat de andere goden vreesden voor verdere escalatie. Uiteindelijk werd er een wedstrijd gehouden waarin beide goden iets nieuws moesten maken dat zowel nuttig als mooi was voor de mensen. Nadat Poseidon een rivier creëerde die bij nader inzien zout en daarom nutteloos bleek, maakte Athena een olijfboom. De goden schonken Athena daarop de overwinning, wat Poseidon nooit helemaal heeft kunnen verkroppen.

Steekwoorden

veranderlijk als de zee, Rainbow Warrior, solide, explosief

In de huidige tijd

Poseidon is schipper op Greenpeace-schepen.

Hij haalt energie uit de zee, maar ook uit dingen die hem doen denken aan de zee: kracht, verandering, het hardop zingen van valse shanties.

Hij is niet de grootste fan van groepen mensen om zich heen, maar zou ook liegen als hij zegt dat hij zijn familie niet mist. Is een stugge activist met een klein hartje en een onvoorspelbaar temperament: het ene moment is er niets aan de hand en het volgende moment staat hij tegen je te tieren. Hij mist de natuur en de wereld zoals het was en wordt daar vaak emotioneel of somber over.

Terug naar overzicht


Zeus ♂

Mythologie

Zeus is de koning van de goden, één van de kinderen van de Titanen Cronos en Rhea. Omdat Cronos een voorspelling had gekregen dat een van zijn kinderen hem zou onttronen, verslond Cronos al zijn kinderen bij de geboorte. Rhea wist echter Zeus te redden, die de profetie vervulde en Cronos dwong om Demeter, Hera, Hades, Poseidon en Hestia weer uit te braken.

Als koning van de goden was er één constante in het huwelijk tussen Zeus en Hera: ontrouw. Zeus is de vader van een enorm aantal mindere goden, waarvan maar enkele bij Hera verwekt zijn. Het feit dat hij, naast een enorm kort lontje, tevens de heerschappij van de bliksem heeft, maakte het voor hem in het verleden buitengewoon makkelijk om de mens onder de duim te houden, maar die tijden zijn reeds lang voorbij

Steekwoorden

badass, vader, ‘redemption arc’, baas

In de huidige tijd

Zeus runt met zijn vrouw scheidingsbemiddelingspraktijk ‘Olympos’.

Hij krijgt energie van de momenten waar hij door anderen wordt gekend als leidinggevend.

Hij heeft zichzelf moeten heruitvinden in de moderne tijd. De dynamiek tussen hem en Hera is in de loop der jaren een beetje verdraaid: Zeus probeert oprecht een beter ‘mens’ te worden. Hij is nog steeds onlosmakelijk de baas en mensen hebben neiging om hem te volgen, maar er is voor hem nu meer dan seks. Daar werkt hij in ieder geval aan. Hij wil graag ook een goede raadgever en een goede vader zijn. Zolang maar niemand vergeet dat hij nog steeds de oppergod is.

Terug naar overzicht