Hoe gaan we spelen

'Bij de Styx' heeft een setting en personages maar geen vastomlijnd plot. Het spel komt vanuit deze personages - de interactie tussen, met en tegen je medespelers. Deze interactie kan gebaseerd zijn op dramatische verschillen in de achtergrond van de personages, op het al dan niet bereiken van vooraf vastgestelde doelen of vanuit externe gebeurtenissen, maar uiteindelijk is voor elke speler het verhaal van de larp dat over de reis die hun personage maakt tijdens het spel.

Hiermee ligt het initiatief qua tempo en intensiteit van het spel bij de spelers zelf.
Jullie hebben dus meer verantwoordelijkheid voor elkaars beleving dan op sommige andere evenementen. Het is aanvoelen wat de ander nodig heeft, wanneer je kunt meegaan in iemands spel en wanneer je 'tegen' kunt spelen. Het betekent zelf inschatten wat het goede moment is om bepaalde karaktertrekken of doelen van je personage aan het licht te laten komen.

Door het eenmalige karakter van het spel en de nadruk op interpersoonlijke relaties wordt er over het algemeen op een intensieve manier gespeeld waarbij risico's er minder toe doen. Je vindt op deze pagina een set tips, richtlijnen en metatechnieken die dit soort spel zullen helpen faciliteren.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Exit, waar de spelleiding helemaal niet aanwezig was op het speelvlak, zullen we nu zorgen dat jullie het gevoel hebben als Olympische goden toch nog een beetje belangrijk te zijn. We gaan zorgen dat er eten is, dat drinken wordt ingeschonken en dat er voor iedere wens in ieder geval een poging wordt gedaan om deze in te willigen, met de beperkte middelen die ons allen in de 21e eeuw ter beschikking staan. Oftewel: we zullen in goedkope toga’s een half dozijn overwerkte nimfen, muzen en andere mythologische bijfiguren spelen.

Maar: we maken nog steeds geen calls, zijn geen plot en zijn er louter om te faciliteren. Je kan de bedienden dus vragen om dingen als wijn of pen en papier, of ons apart nemen voor OC vragen. Je mag en kan ons betrekken in spel: ‘we vragen het deze bediende, hey bediende, ik ben veel aantrekkelijker dan mijn broer toch?’, maar houd daarbij in gedachte dat het waarschijnlijk meestal leuker is om dit spel richting een medespeler te sturen.

Ontvoering van Persephone door Hades

Toon en inhoud

Deze larp is bedoeld als soap of familiedrama, waarbij de verhoudingen tussen de personages onder druk komt te staan. De toon is grotendeels serieus, maar zeker met een knipoog. Inspiratie voor dit evenement hebben we onder meer gehaald uit boeken als Gods Behaving Badly en American Gods.

Maar juist in een soap komen ook psychologisch lastige thema’s aan bod: sociale uitsluiting, schuld, ontrouw, familieruzies, verslaving enzovoorts zullen wel degelijk onderdeel zijn van het spel en voor sommige personages zelfs een centraal thema.

Daarnaast komen er in de mythologie en daarmee de achtergrond van personages thema’s voor als geweld (seksueel of anderszins), marteling, moord, zelfmoord, verlies, incest, kindersterfte en slavernij.

Natuurlijk kan je in de casting aangeven met welke thema’s je liever niet in je rol wil spelen. We kunnen echter niet garanderen dat je er in het spel geheel niet mee in aanraking komt.

Als er te verwachten thema’s zijn die voor jou een dermate grote trigger zijn dat je er geheel niet mee in aanraking kan komen is het waarschijnlijk verstandig als je je deelname aan het evenement heroverweegt.

Inschrijven

Lijkt dit je wat? Schrijf je dan in, maar houd rekening met het volgende.

  • Deelname is 18+
  • Een larp als deze kun je niet winnen
  • Ben je er niet zeker van of je dit wel leuk vindt of denk je dat het misschien te zwaar gaat worden, wees verstandig en zie af van deelname.
  • Als we ons zorgen maken over het verloop van het evenement, behouden we ons het recht voor om met (potentiële) deelnemers in overleg te treden. We behouden ons tevens het recht voor om mensen in een dergelijk geval deelname aan het evenement te weigeren.

Zorg ook dat je de pagina "voor je inschrijft" helemaal hebt gelezen.